Paslaugų teikimo taisyklės

Paslaugą teikia "UAB Bartus pro", įm.k: 301830781, registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras, toliau vadinamas "PK" arba "Mes", "Mūsų".

PK teikia interneto svetainių kūrimo, talpinimo bei domenų registracijos paslaugas, pasiekiamas interneto adresu www.puslapiukurejas.lt.

PK yra registruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jam suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P4544.

Šias paslaugų teikimo sąlygas (toliau – sąlygos) turi priimti ir jų laikytis visi paslaugų užsakovai, jeigu atskirai raštu nesusitarta kitaip.

PK turi teisę bet kada, be atskiro įspėjimo, savo nuožiūra, pakeisti ar papildyti sąlygas. Sąlygų ir jų pakeitimų publikavimas tinklalapyje 30 dienų iki jų įsigaliojimo ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Užsakovo nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu sutarties sąlygų ir/ar jų pakeitimų atskleidimu. Jeigu per 10 dienų nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Užsakovas raštu nepareiškia noro nutraukti sutartį, bus laikoma, kad Užsakovas sutinka su sutarties pakeitimais.

Paslaugų užsakymas

Slaptažodžiai

Mokesčiai

Bandomasis laikotarpis

Terminai ir nutraukimas

Paslaugų sustabdymas

Atsakomybė už tinklalapio turinį

Paslaugų užsakymas

Užsakovas pasirenka norimą paslaugų planą, užpildo tinkalapyje pateiktą Užsakymo formą (toliau – forma) ir ją atitinkamu būdu išsiunčia PK, tokiu būdu patvirtindamas sutarties sudarymo faktą ir tai, kad susipažino su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.
Paslaugų užsakovas gali būti fizinis asmuo ne jaunesnis nei 14 metų arba juridinis asmuo. Kadangi paslaugos yra užsakomos elektroniniu būdu PK neturi galimybių užtikrinti, kad paslaugų užsakovas yra ne jaunesnis nei 14 metų.
Užsakovas patvirtinęs užsakymą, įgyją teisę naudotis PK paslaugomis.

Slaptažodžiai

Naudojantis PK paslaugomis reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis, kuriuo galima prisijungti prie savo paskyros.
Užsakovas yra pats atsakingas už slaptažodžio saugumą. PK rekomenduoja naudoti ne trumpesnį nei 6 simbolių slaptažodį.
PK koduoja Užsakovų slaptažodžius, todėl jų nežino, pamiršus slaptažodį, Užsakovui užpildžius atitinkamą formą, į užsakovo el. pašto dėžutę atsiunčiama informacija kaip pasikeisti slaptažodį.

Mokesčiai

Paslaugų planų kainos yra pateikiamos PK interneto tinklalapyje adresu http://www.puslapiukurejas.lt/pricing. Kainos pateikiamos Litais be PVM.
PK teikia papildomas paslaugas, kurių įkainiai yra suderinami atskiru susitarimu.

Bandomasis laikotarpis

PK siūlo nemokamą paslaugų bandomąjį laikotarpį kiekvienai interneto svetainei, šio laikotarpio metu galima naudotis visomis puslapių kūrėjom siūlomis galimybėmis be funkcijų apribojimo, be išankstinio apmokėjimo. Bandomasis laikotarpis suteikiamas 30 dienų nuo svetainės užregistravimo dienos PK. Pasibaigus bandomajam terminui interneto svetainės veikimas yra sustabdomas. Užsakovas gali atnaujinti interneto svetainės darbą užsisakydamas mokamą paslaugą.

Terminai ir nutraukimas

Sutarties galiojimo laikotarpis atitinka pasirinktą mokėjimo terminą.
Pasibaigus mokėjimo termino laikotarpiui, jei Užsakovas nepratesia užsakytų paslaugų laikoma, kad sutartis yra nutraukiama Užsakovo pageidavimu, paslauga yra sustabdoma 15 dienų terminui. Jei Užsakovas per sustabdymo terminą pratęsia užsakytų paslaugų galiojimą, paslauga yra atnaujinima, priešingu atveju pasibaigus sustabdymo terminui, Užsakovo užsakyta paslauga yra pašalinama iš jo paskyros.

Paslaugų sustabdymas

PK gali apriboti Užsakovo paskyros bei su ja susijusių paslaugų veikimą, jei paaiškėja, kad Užsakovas pažeidžia paslaugų teikimo taisykles, ar PK gauna tokį reikalavimą iš LR ar kitų šalių teisėsaugos institucijų.

Atsakomybė už tinklalapio turinį

Visa atsakomybė už Užsakovo tinklapyje esantį turinį tenka Užsakovui.
Draudžiama skelbti, saugoti, archyvuoti informaciją, kurioje propaguojama, platinama ar reklamuojama pornografija, smurtas ar kita neleistina veikla, kuri yra šmeižiančio, žeminančio, grasinančio pobūdžio, žeidžia žmogaus laisvę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, pažeidžia asmens teisę į privatumą, atskleidžia komercines paslaptis, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, taip pat kita informacija, kurią draudžia ar riboja LR įstatymai ar tarptautiniai susitarimai.